نام کالا قیمت تعداد حذف
اين مقاله تحقيقاتي حين اجراء پروژه اي عمراني در شمال شرقي

 استان فارس و تمامي نكات حساس رفتاري و اجرايي مديريّتي در 

اين مقاله عنوان شده و بسياري و يا شايد همه سؤالاتي كه در ذهن

 همه است كه چرا حالا ركود پيش آمده و يا چرا همه جا جنگ و نا 

آرامي است و يا ورشكستگي و مانند آن و يا كسي يكشبه به دارايي 

غير قابل تصوّري مي رسد و يا چرا اختلاف در خانواده ها باعث 

طلاق و  . . . مي شود و همه پاسخ هاي عملي اين سؤالات در متن 

اين مقاله هر آدمي را بيدار مي كند تا محيط پيرامون خود را

بشناسد ( منه در ميان راز با هر كسي، كه جاسوس همكاسه ديدم

بسي).  و مانند آن كه اعتماد به نفس را قوي مي سازد و همه را در 

كارهايشان ياري مي نمايد كه چگونه بهترين رفتار را بنمايند تا 

موفق شوند و . . . در محيط كار خود با توجه به الگوهايي كه در اين 

پروژه فاجعه را دامن زده امنيّت را برقرار سازيد و يا راه نفوذ 

شياطين را مسدود سازيد تا در كار شما خلل ايجاد ننمايند.

لطفاً روي تصوير اين موضوع كليك نماييد و اطلاعات بيشتري از اين موضوع را ببينيد.

از حسن اعتماد شما در انتخاب اين محصول متشكريم.

قيمت 700000ریال

عمق فاجعه در پروژه هاي عمراني از ظهور تا ركود فراگير  (قسمتA1).(يافته هاي نقشه برداري)
عمق فاجعه در پروژه هاي عمراني از ظهور تا ركود فراگير  (قسمتA1).(يافته هاي نقشه برداري)
اين مقاله تحقيقاتي حين اجراء يكي از پروژه اي عمراني در شمال شرقي 

استان فارس مي باشد و تمامي نكات حساس رفتاري و اجرايي مديريّتي 

در اين مقاله توأم با گزارشات روزانه نقشه برداري از وضعّيت اجرايي 

عنوان شده و بسياري و يا شايد همه سؤالاتي كه در ذهن همه است كه 

چرا حالا ركود پيش آمده و يا چرا همه جا جنگ و نا آرامي است و يا 

ورشكستگي و مانند آن مي باشد و يا كسي يكــشــبـه به دارايي غير 

قابل تصوّري مي رسد و يا چرا اختلاف در خانواده ها باعث طلاق و  . . . مي 

شود و يا چرا اكنون وضعيّت جامعه به اين صورت شده و . . . و سؤالاتي 

مانند اينها پاسخ هاي عــمــلي اين سؤالات در متن اين مقاله هر آدمي را

بيدار مي كند تا محيط پيرامون خود را بشناسد  ( منه در ميان راز با هر

كسي، كه جاسوس همكاسه ديدم بسي) و مانند آن كه اعتماد به نفس را 

قوي مي سازد و همه را در كارهايشان ياري مي نمايد كه چگونه بهترين 

رفتار را بنمايند تا موفق شوند و از وضع پيش آمده در اين پروژه عمراني و 

زير بنايي كه چه اتفاقاتي باعث شد تا عمق يك فاجعه در ادامه اين پروژه 

گسترده و همه گير شود و ساير پروژه ها هم به اين بلاها دچار بودند، مي 

توان پند گرفت كه رفتارها را بشناسيم تا خودمان آسيب نبينيم و در 

محيط كارمان هم امنيّت را برقرار سازيم.

لذا توضيحات بيشتر را مي توانيد در http://www.elume-ejraey.ir بدانيد.

از حسن اعتماد شما در انتخاب اين محصول متشكريم.