نام کالا قیمت تعداد حذف
نمونه كار بلورين (مشخصه تجاري) يا لوگو زيبا و يا به عنوان تصوير ثابت سايت كه هم اكنون فعال است
قيمت 300000ریال

نمونه كار بلورين (مشخصه تجاري) يا لوگو زيبا نمونه كار بلورين (مشخصه تجاري) يا لوگو زيبا
نمونه كار بلورين (مشخصه تجاري) يا لوگو زيبا
نمونه كار بلورين (مشخصه تجاري) يا لوگو زيبا كه هم اكنون فعال است 
اين نمونه هم اكنون فعال است و شما مي توانيد آن را هم اكنون در سايتي كه معرفي مي كنم ببينيد كه چگونه آن را در سمت راست بالاي سايت و به عنوان تصوير ثابت سايت نصب نموده ام و هرز گاهي تصويري جديد جهت تنوع مخاطب مي گذاريم و با همين الگو ولي با قاب هاي متفاوت (سايت علوم اجرايي كسب و كار  يا http://adss.smu.ir)
در ضمن، نام سايت علوم اجرايي روي آن حكاكي و منبت كاري شده است 
و همچنين همه لوگو قاب ها و بنر هاي معرفي شده، داراي نوشته هاي حكاكي و معرق كاري مي باشند و غير قابل انتقال به ديگري مي باشند.