نام کالا قیمت تعداد حذف
نمونه الگو(لوگو و بنر قاب هاي تجاري تبليغاتي) جهت رونق كسب و كار درخواست كننده
قيمت 300000ریال

نمونه لوگو و بنرقاب هاي تجاري تبليغاتي
نمونه لوگو و بنرقاب هاي تجاري تبليغاتي
يكسري نمونه لوگو و بنر قاب تجاري تبليغاتي طراحي شده به عنوان قاب الگو و انتخاب هر كدام از اين الگو ها از مشتري و سفارش به طراح با نوشته درخواستي و علائم روي آن، 
مشتري ابتدا نمونه قاب را با نوشته و علامتي كه دارد به ما سفارش مي دهد(طراح).و در صورت انتخاب فقط قاب، مي بايست نام كسب و كار و يا نوع فعاليت را اعلام كتبي نمايد و طراحي و انتخاب علامت در صورتي كه مشتري پيشنهاد ندهد با طراح است. كه به شرح ذيل مي باشد.

نمونه طراحي شده ((لوگو و بنر قاب هاي تجارتي تبليغي)) را در يك قاب جاي داده ام و نام گذاري با حروف انگليسي جهت تصميم درست مشتري و سهولت درخواست نمونه قالب لوگو و يا بنر و قاب.

اگر روي هر الگو زوم شود و به بطن هر لوگو توجه شود، خواهيد ديد كه نوشته هايي با خط برجسته و گاهي حكاكي شده وجود دارند كه معرف كاربرد تجاري و نام فروشگاه مربوطه اي مي باشد كه درخواست نموده و هم اكنون فعال مي باشد. همچنين يك علامت خاص هم روي الگو طرح شده است كه مخصوص همين لوگو و فروشگاه است.

و مشتري با توجه به نمونه قالب ها و خصوصيات زيبايي و رنگي كه دارند، پس از انتخاب الگو مي تواند نوشته هاي خود را با انتخاب قالب  ارائه دهد با پيامك به سايت و يا با ايميل و جيميل و سپس طراح با توجه به درخواست مشتري كه سفارش داده، آن را طراحي و  تا 90 درصد طراحي را در همين سايت و يا در جيميل مشتري مي گذارد و اين در حالي است كه مشتري همزمان با درخواست كتبي خود، نصف قيمت تمام شده كالا را پرداخته باشد و پس از رئويت 90 درصد كار انجام شده طرح، مجددا كل مبلغ بهاي طرح را تسفيه كامل مي نمايد و با تأييد نهايي او، طرح آماده به او تحويل داده مي شود ضمنا بهاي هر عدد 30000 تومان است و اگر دوتا سفارش دهند هر كدام 10 درصد تخفيف دارند و اگر 3 تا سفارش دهند هر كدام 30 درصد تخفيف مي گيرد و اگر4تا سفارش دهند هركدام 40 درصد تخفيف مي گيرد ولي قيمت اولي ثابت و همان 30000تومان است