نام کالا قیمت تعداد حذف
كليد كتابچه خانواده هاي گياهان و گياهان دارويي در جهان در يك نگاه، بهترين مسير راهنمايي ورود به علوم گياهان دارويي مي باشد كه در اقيانوس هاي علمي تحقيقاتي شناور هستند و اكثريت و عموم مردم جهان كه تخصّصي كافي در اين رابطه ندارند، جهت اشراف يافتن بر اين علوم، ابتدا مي بايست از اين دروازه عبور نمايند تا از پيچ و خم هاي مسير علمي و بسيار پيچيده سر در گم نباشند.
لطفاً اگر در دانلود فايل به مشكل برخورد كرديد از طريق پيامك به تلفن تعبيه شده و يا با ارسال پيامك در همين سيستم ما را مطلع سازيد.

لطفاً در صورت مشكل در دانلود فايل، با پيامك به تلفن تعبيه شده در همين سايت و يا با ارسال پيامك درهمين سايت و سيستم ما را مطلع سازيد تا رفع مشكل نماييم

از حسن اعتماد شما در رابطه با انتخاب اين محصول، متشكريم.


قيمت 150000ریال

كليد كتابچه خانواده هاي گياهان و گياهان دارويي در جهان در يك نگاه
كليد كتابچه خانواده هاي گياهان و گياهان دارويي در جهان در يك نگاه
كليد كتابچه خانواده هاي گياهان و گياهان دارويي در جهان در يك نگاه، خلاصه اي از طبقه بندي خانواده هاي گياهان دارويي در سطح جهان را با نام علمي آنان و نام علمي مخفف آنان و نام هاي مخفف فارسي كه دارند و احياناً توضيحاتي در باره اين خانواده ها مي باشد كه در يك مجموعه(PDF) و در دو صفحه و يك صفحه توضيحات راهنمايي، قابل دسترسي و كليدي ترين بخش ورود به گياهان دارويي مي باشد.

لطفاً در صورت مشكل در دانلود فايل، با پيامك به تلفن تعبيه شده در همين سايت و يا با ارسال پيامك درهمين سايت و سيستم ما را مطلع سازيد تا رفع مشكل نماييم

از حسن اعتماد شما در رابطه با انتخاب اين محصول، متشكريم.