نام کالا قیمت تعداد حذف
اين يك قاب عكس است كه به سفارش سفارش دهنده براي او در يك قاب تصويري قرارش دادم 
قيمت 150000ریال

قاب عكس قاب عكس
قاب عكس
اين يك قاب عكس است كه به سفارش سفارش دهنده براي او در يك قاب تصويري قرارش دادم . و به سفارش او روي تصويرش، نوشته دلخواهش را نوشتم
اين يك الگو و نمونه كار است جهت سفارش دهنده
ضمنا قابل حكاكي هم مي باشد