نام کالا قیمت تعداد حذف
خلاصه كل درس آمار دريك ترم در دو صفحه A4 بصورت نمودار درختي تشريح شده است و قرائت يك شب قبل از امتحان از روي آن چنان مفيد است كه در ذهن مي ماند و تمامي نكات مهمي كه در امتحان مي آيد صد درصد در اين مطالب خلاصه شده است و ماندگاري آن در ذهن ابدي مي باشد.
از حسن اعتماد شما در انتخاب اين محصول متشكريم.

قيمت 400000ریال

كليد كتابچه طرح هاي آماري در علوم كشاورزي
كليد كتابچه طرح هاي آماري در علوم كشاورزي

همه جزوات و كتابهاي معرفي شده جهت يك ترم درس آمار، به صورت مختصر و مفيد و به صورت نمودار درختي با توضيحات مختصر و فورمول هاي مربوطه فقط در دو صفحهA4 تهيه شده است و هركسي را از سردر گمي اين همه اطلاعات و جزوات ضخيم و بحث هاي طولاني در آمار نجات مي دهد و در دو صفحه مختصر نشان مي دهد كه منظور و مفهوم مطالب در آمار چيست و حتي با يك شب مطالعه در قبل از آزمون، مي تواند قبولي حتمي را در بر داشته باشد و اطلاعات آن چنان مفيد و خلاصه و شسته رفته و قابل فهم مي باشد كه ماندگاري آن در ذهن در دراز مدت، مي تواند به تحصيلات بالاتر هم كمك نمايد و بعلاوه كساني كه با كارهاي آماري بطور مرتب در ارتباط هستند، اين مجموعه بسيار مختصر و عالي مي تواند به آنان كمك فراوان نمايد و داراي ارزش عالي مي باشد.

ارزش خريد اين كليد كتابچه با توجه به محتواي آن 40000 تومان مي باشد.

از حسن اعتماد شما در انتخاب اين محصول متشكريم.