نام کالا قیمت تعداد حذف
كليد كتابچه داروهاي گياهي كاربردي و آماده جهت درمان بيماري ها، نها مرجع كسب اطلاع از داروهاي گياهي كاربردي گياهان دارويي موجود در بازار فعلي مي باشد كه تا كنون توسط شركت هاي داروسازي از مواد مؤثره گياهان دارويي تهيه و استحصال و  مجوّز پروانه بهداشت و فروش گرفته اند و هم اكنون در اغلب داروخانه هاي پزشكي و عطاري ها موجود مي باشد تا جوينده و بيمار زودتر از موعد درمان بيماري خود را از ميان اين همه درمان هاي پزشكي متعدد  بيابد و از سردرگمي نجات يابد و همچنين اولويت و برتري داروهاي گياهي در درمان بيماري ها و نداشتن عوارض بعدي آنها، اين داروهاي گياهي را ممتاز نموده است.
لطفاً اگر در دانلود فايل به مشكل برخورد كرديد از طريق پيامك به تلفن تعبيه شده و يا با ارسال پيامك در همين سيستم ما را مطلع سازيد.

لطفاً در صورت مشكل در دانلود فايل، با پيامك به تلفن تعبيه شده در همين سايت و يا با ارسال پيامك درهمين سايت و سيستم ما را مطلع سازيد تا رفع مشكل نماييم

از حسن اعتماد شما در رابطه با انتخاب اين محصول، متشكريم.


قيمت 200000ریال

كليد كتابچه داروهاي گياهي كاربردي و آماده جهت درمان بيماري ها
كليد كتابچه داروهاي گياهي كاربردي و آماده جهت درمان بيماري ها
كليد كتابچه داروهاي گياهي كاربردي و آماده جهت درمان بيماري ها، تنها مرجع كسب اطلاع از داروهاي گياهي كاربردي گياهان دارويي موجود در بازار فعلي مي باشد كه تا كنون توسط شركت هاي داروسازي از مواد مؤثره گياهان دارويي تهيه و استحصال و  مجوّز پروانه بهداشت و فروش گرفته اند و هم اكنون در اغلب داروخانه هاي پزشكي و عطاري ها موجود مي باشد تا جوينده و بيمار زودتر از موعد درمان بيماري خود را از ميان اين همه درمان هاي پزشكي متعدد  بيابد و از سردرگمي نجات يابد و همچنين اولويت و برتري داروهاي گياهي در درمان بيماري ها و نداشتن عوارض بعدي آنها، اين داروهاي گياهي را ممتاز نموده است. همچنين اين كتابچه راهنما شامل يك صفحه راهنمايي و يك صفحه ليست شده از انواع گياهان دارويي مي باشد كه هرگياه دارويي چندين دارو از آنها تهيه شده و در مقابل آن تشريح شده است و قيمت با توجه به تحقيق و تنظيم و تدوين 200000 ريال يعني معادل 20000 تومان مي باشد.

لطفاً در صورت مشكل در دانلود فايل، با پيامك به تلفن تعبيه شده در همين سايت و يا با ارسال پيامك درهمين سايت و سيستم ما را مطلع سازيد تا رفع مشكل نماييم

از حسن اعتماد شما در رابطه با انتخاب اين محصول، متشكريم.